Onsdag den 21. august 2019
Internt klubmøde
    TM.: Birgit Christensen
    3 min.: Ebbe Ejlertsen
    Mad: Thorkild Christensen

Onsdag den 4. september 2019
Klubmøde med besøg af DG
Karl Ejnar Pedersen, Nordborg
    TM.: Jeppe Bastholm
    3 min.: Knud E. Kidmose
    Mad: Erik Breum

Torsdag den 12. september
Fællesmøde for distrikt Grænselandet og distrikt Sydjylland
Harmonien Haderslev 
Se Invitation til fællesmødet

Fredag den 13. september, lørdag den 14. samt søndag den 15. september 2019
Venskabsweekend i Thisted
Se Invitation og program fra Thisted

Onsdag den 18.september 2019
Hyggeaften i klubben
OBS: Mødet finder sted hos Ingelise & Kenneth, Skeldebro 32, Broager.
Vi hygger og lærer hinanden bedre at kende 
    TM.: Jytte Platz
    3 min.: Kenneth Schmidt
    Mad: Bjarne Platz

Torsdag den 19. september
Distriktsrådsmøde i Nybøl Spejderhus
- Nærmere følger

Onsdag den 2. oktober 2019
Hvor er KFUM & K på vej hen?
v/Henrik B. Videbæk, distriktskonsulent
    TM.: Renate Weber-Ehlers
    3 min.: Jette Jepsen
    Mad: Knud Anker Jepsen

Onsdag den 23. oktober 2019
Birgit Stricker om Foreningen Trankebar
    TM.: Stig Christensen
    3 min.: Henning Berget
    Mad: Jeppe Bastholm

Onsdag den 6. november 2019
Besøg Julemærkehjemmet i Kollund
Forstander Lasse Balsgaard viser rundt og fortæller om hjemmet…
 Vi spiser og får kaffe dernede…
 Tilmelding nødvendig – til Jytte
 Klubben betaler for medlemmer
 Menetter betaler kr. 90,- til skatmester

Onsdag den 20. november 2019
Tur til Tanzania – Mushemba Foundation
v/Anne, Randi & Jeppe Bastholm
    TM.: Kenneth Schmidt
    3 min.: Verner Paulin
    Mad: Steen Stricker

Onsdag den 4. december 2019
Adventsfest i klubben – forlænget mødetid
Se invitation til Adventsfesten
Taler: Kristian Ditlev Jensen, Holbøl
    TM.: Stig Christensen
    3 min.: Jeppe Bastholm
    Mad: Ebbe Ejlertsen
   ***************
Onsdag den 15. januar 2020
Første møde efter juleferien
- Internt møde

HUSK
Bjarne Platz er formand for madholdet,
som ved klubmøderne består af
• Toastmaster (TM)
• Personen, der har 3 min
• Mad personen

Klubbens konto i Broager Sparekasse:
Reg.nr.: 9797      Kontonr.: 0001496387
MobilePay: 52467 (husk tekst)
Manglende afbud opkræves med 20 kr.
AFBUD (klubmedlemmer)
TILMELDING (menetter og gæster)
senest kl. 12.00 mandag før klubmødet

Afbud/tilmelding på tlf.nr. eller mail:
51 96 13 91 (Bjarne) eller 21 78 70 15 (Jytte)
Mail:  jytteplatz@gmail.com 

Mødetid kl. 18.00 – 20.15
- hvis ikke andet er nævnt i programmet !


Mødested:
Multirummet i Kirkens Korshær
Vøl-Bogade 8, 6400 Sønderborg
Menetter er velkomne til alle møder - dog ikke interne møder

Præsidiet 2019 / 2020
PRÆSIDENT:   Poul Erik Markussen
VICEPRÆSIDENT: Stig Christensen
PASTPRÆSIDENT: Erik Breum
SEKRETÆR:  Erik Breum
SKATMESTER Knud Erik Kidmose

UDVALG:    Klubmedlemmer (fed skrift)
PROGRAMUDVALG:
Rhoda og Stig Christensen, formand
Jytte og Bjarne Platz
Alice og Erik Breum
Ingelise og Kenneth Schmidt
Renate Weber-Ehlers

AKTIVITETSUDVALG:
Birgit og Thorkild Christensen, formand
Gerda og Jørgen Thagaard Jensen
Inga og Boye Paulsen
Birthe og Knud Erik Kidmose
Jette og Knud Anker Jepsen
Betina og Steen Stricker

SERVICE-, FEST- og MEDLEMSUDVALG:
Randi og Jeppe Bastholm, formand
Birthe og Helge Blichert Petersen
Astrid og Palle Jensen
Ebbe Ejlertsen
Anna-Ida Einarsson

BF- og WORLD OUTLOOK UDVALG:
Ester Jacobsen og Verner Paulin, formand
Else og Henning Berget
Bodil Nørskov-Jensen
Yrsa Damsgaard
Vita Hansen