Program

Onsdag den 17. august 2022
Emne: Klub aften for alle
TM.: Bent Krogh Petersen
3 min.: Ulla Grau

Onsdag den 7. september 2022
Emne: Besøg hos Larsen Strings Elholm 6, Sønderborg
- Bemærk start kl. 17
Vi spiser efterfølgende i Ulkebøl Forsamlingshus:
TM.: Karin Petersen
3 min.: Tommy Grau

Fredag den 9. september 2022 - Søndag den 11. september 2022
Besøg af venskabsklub fra Thisted
Invitation og program er udsendt per mail
Tilmelding senest 15. juni

Onsdag den 21. september 2022
Emne: Besøg af DG Regnar Nielsen
Emne: Hvad arbejder de med i Regionsrådet
Y's Men Internationals vision 2022-2032 og
hvordan det oversættes til engagement i klubben.
Projekter og organisationer, vi støtter.
v/ DG Regnar Nielsen
TM.: Birgit Christensen
3 min.: Kenneth Schmidt
NB: Kort møde DG og præsidiet bagefter.

Onsdag den 5. oktober 2022
Emne: Dette er vores liv
v/ Birgit og Thorkild Christensen
TM:Stig Christensen
3 min: Poul Erik Markussen

Onsdag den 26. oktober 2022
Fællesmøde med Alssund og Sundeved Y’s Mens Club,
Arrangeret af Sønderborg.
Emne: Area Konferencen i Jekatarin- burg/Rusland 2019
v/ Christian Iver
TM.: Alice Breum
3 min.: Bjarne Platz

Onsdag den 2. november 2022
Emne: Pompeji – Byen begravet i aske
v/ Christina E. Ebbesen, døvepræst, Illustrator og Forfatter
TM.: Randi Bastholm
3 min.: Steen Stricker

Onsdag den 23. november 2022
Fællesmøde med Alssund og Sundeved Y’s Mens Club,
Arrangeret af Alssund.
Sted: Hos Risa, Guderup
Emne: Hvad laver en borgmester
v/ Erik Lauritzen, Sønderborgs borgmester
-       Nærmere følger

Onsdag den 7. december 2022
Klubbens adventsfest kl. 18-22
v/ Service- Fest- og medlemsudvalget
TM.: Jeppe Bastholm

Onsdag den 4. januar 2023
Internt klubmøde – efter ferien
TM.: Knud Erik Kidmose
3 min.: Erik Breum

HUSK

AFBUD (klubmedlemmer)
TILMELDING (menetter og gæster)
senest kl. 19.00 mandag før klubmødet
Afbud/tilmelding på tlf.nr. eller mail:
2249 5118 (Jette Jepsen)
Mail: jepsenleboel@gmail.com

Manglende afbud opkræves med 20 kr.

Mødetid kl. 18.00 – 20.15
- hvis ikke andet er nævnt i programmet…

Mødested:

Ulkebøl Forsamlingshus
Kaplenivej 1, Ulkebøl
6400 Sønderborg

Menetter er velkomne til alle møder - dog ikke interne – mod tilmelding

Er du forhindret til et møde eller et arrangement - hvor du har en opgave -
er det dit ansvar at finde en afløser og meddele dette til præsidenten.

Klubbens konto i Broager Sparekasse:
Reg.nr.: 9797  Kontonr.: 0001496387
Mobile Pay: 52467