PROGRAM:
Onsdag den 16. januar 2019
Intern klubmøde-medlemsoptagelse
TM.: Bjarne Platz
3 min.: Palle Jensen
Mad: Thorkild Christensen

Søndag den 20. januar 2019
International kirkedag
Menighedshuset I Sønderborg
Østergade 1, 6400 Sønderborg
Morgenmad kl.08.30. Efterfølgende
gudstjeneste kl. 10 i Ulkebøl Kirke
- Nærmere invitation følger
TM: Erik Breum

Onsdag den 6.februar 2019
Kristian Kjær Nielsen tidl. Forstander om sit liv i højskolesammenhænge.
Han bl.a. opbyggede en ny højskole i Helnæs ved Assens.
TM.: Poul E. Markussen
3 min.: Steen Stricker
Mad: Jeppe Bastholm

Onsdag den 20.februar 2019
Fælles klubmøde de 4 lokale klubber
- Nærmere information følger.
Sundeved klubben arrangerer

Onsdag den 6. marts 2019
Karsten Skov om sin roman ”Knacker” og filmen ”I krig og kærlighed”.
Forfatteren er opvokset i Augustenborg og bor i Broager. Det handler om Esben, som kommer hjem fra Vestfronten, de-serterer efter orlov og gemmer sig under eget tag for bl.a. gendarmerne
TM.: Kenneth Schmidt
3 min.: Jette Jepsen
Mad: Jørgen Thagaard Jensen

Onsdag den 20. marts 2019
Randi Korsgaard om at være præst i Kappel gennem mange år
Randi startede som nyuddannet præst i Sydslesvig og blev der indtil pensionen
TM.: Jytte Platz
3 min.: Renate Weber-Ehlers
Mad: Bjarne Platz

Onsdag den 3.april 2019
Alex Thomsen om at være barn i Sibirien
Alex’ far arbejdede under 2.verdenskrig for Røde Kors. Han blev efter krigen i Berlin og blev taget til fange af russerne og var i de russiske lejre, hvor Alex også var.
TM.: Jeppe Bastholm
3 min.: Birgit Christensen
Mad: Boye Poulsen

Fredag den 5. april 2019
Distriktskonference i Haderslev.
Hent programmet

Fredag den 12. april 2019
Flytning af inventar kl. 9 - ?

Lørdag den 13. april 2019
Opstilling kl. 9 - 15

Onsdag den 24. april 2019
A P Hansen byrundtur i Sønderborg
Vi spiser sammen i café Hr. Jessen, Rådhusgade 8 i Sønderborg kl. 18.00
Derefter bytur - gåtur med tidligere borgmester A.P. Hansen som guide.
MAD: Klubben betaler for medlemmer
Menetter betaler kr. 80,-
Drikkevarer betaler alle selv.

Lørdag den 27.april 2019 og
Lørdag den 4.maj 2019

Loppeindsamling kl. 9.30
Tidl. Møller & Co. Hallen nærmest Retten
Der er mad og drikkevarer til alle

Tirsdag den 7. maj 2019
Store loppeaften kl. 18.00 - 20.15
På Loppemarkedet. Tidl. Møller & Co
TM.: Birgit Christensen
3 min.: Henning Berget

Fredag den 10. og lørdag den 11. maj 2019
Loppemarked afvikles
Fredag kl. 15 - 19
Lørdag kl. 10 - 15
Nærmere fra Aktivitetsudvalget

Onsdag den 22. maj 2019
Uddelingsaften – hos Kenneth & Ingerlise, Skeldebro 32, Broager.
Underholdning ved ”Tante Tuttes knævarmere”
TM.: Knud Erik kidmose
3 min.: Jeppe Bastholm

Onsdag den 12. juni 2019
Klubbens generalforsamling
TM: Stig Christensen
3 min.: Jeppe Bastholm
Mad: Thorkild Christensen

Lørdag den 15. juni 2019
Regionskonference i Silkeborg - Invitation følger

Onsdag den 21. august 2019
Første møde efter sommerferien
Internt møde

HUSK
Indtil videre er Bjarne Platz formand for
madholdene, som består af TM, 3 min
og Mad personen.
Klubbens konto i Broager Sparekasse:
Reg.nr.: 9797
Kontonr.: 0001496387
MobilePay 52467
Manglende afbud opkræves med 20 kr.

AFBUD og TILMELDING (menetter og gæster) meddeles senest kl. 12.00 mandagen før klubmøde onsdag
Tilmelding på tlf.nr. 51 96 13 91 (Bjarne) eller 21 78 70 15 (Jytte)
eller mail jytteplatz1@gmail.com
Mødet afholdes kl. 18.00 – 20.15 – hvis ikke andet er nævnt
KIRKENS KORSHÆR, Multirummet,
Vøl-Bogade 8, 6400 Sønderborg.
Menetter er velkomne til alle møder
(dog ikke ved interne møder).

Præsidiet 2018/2019
PRÆSIDENT: Erik Breum
VICEPRÆSIDENT: Poul Erik Markussen
PASTPRÆSIDENT: Jeppe Bastholm
SEKRETÆR: Jeppe Bastholm
SKATMESTER Knud Erik Kidmose

UDVALG:
PROGRAMUDVALG:
Lissi og Poul Erik Markussen, formand
Jytte og Bjarne Platz
Ingerlise og Kenneth Schmidt
AKTIVITETSUDVALG:
Birgit og Thorkild Christensen, formand
Birthe og Knud Erik Kidmose
Gerda og Jørgen Thagaard Jensen
Inga og Boye Paulsen
Anna-Ida Einarsson
SERVICE-, FEST- og MEDLEMSUDVALG:
Randi og Jeppe Bastholm, formand
Birthe og Helge Blichert Petersen
Rhoda og Stig Christensen
Astrid og Palle Jensen
Jette og Knud Anker Jepsen
Betina og Steen Møller-Stricker
Renate Weber-Ehlers
BF- og WORLD OUTLOOK UDVALG:
Ester Jacobsen og Verner Paulin, formand
Else og Henning Berget
Bodil Nørskov-Jensen
Yrsa Damsgaard
Vita Hansen

Er du forhindret til et møde eller et arrangement - hvor du har en opgave - er det dit ansvar at finde en afløser og meddele dette til præsidenten.